scania 114, 380KW,MOD, 2003,retarder 25000 euro.


scania 114, 380KW,MOD, 2003,retarder 25000 euro.